Friday, May 16, 2008

ผมเป็นคนรักความท้าทายและชอบแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ การเป็นนักแสดงหรือนายแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมีความสนใจและคิดว่าน่าทำได้ดี จึงได้ส่งประวัติส่วนตัวและรูป

ผมเป็นคนรักความท้าทายและชอบแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ การเป็นนักแสดงหรือนายแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมีความสนใจและคิดว่าน่าทำได้ดี จึงได้ส่งประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายมาให้พิจารณา

ส่วนสูง : 177 ซม.
น้ำหนัก : 76 กก.
การศึกษา : ปริญญาตรี
ภูมิลำเนา : สุราษฏร์ธานี
ผลงาน : - ถ่าย Presentation ของบริษัท ไบโอเซน
- MV รักกันช้าไป ของ จันทร์ ศศิธร ไปดูได้ที่