Saturday, June 11, 2016

คืนนี้. เราต้องพา. Steven Seagal. ให้รู้จัก. กรุงเทพยามราตรี. One night in Bangkok. คุยเรื่องการถ่ายหนัง. Hollywood. นิดหน่อย. กับจอมหักกระดูก. ถ้าคุยไม้รู้เรื่อง. คงต้องใช้วิชาฝ่ามือแปดทิศ. วิชาประจำตระกูล. ที่. ดร. สุวินัย ภรณวลัย ถ่ายทอดให้. ‪#‎อ่ำผู้กำกับคนซื่อ‬ ‪#‎AumSkyExits‬ ‪#‎SkyExits‬ Go inter.

คืนนี้. เราต้องพา. Steven Seagal. 

ให้รู้จัก. กรุงเทพยามราตรี. One night in Bangkok. 

คุยเรื่องการถ่ายหนัง. Hollywood. นิดหน่อย. กับจอมหักกระดูก. 

ถ้าคุยไม้รู้เรื่อง. คงต้องใช้วิชาฝ่ามือแปดทิศ. 

วิชาประจำตระกูล. ที่. ดร. สุวินัย ภรณวลัย ถ่ายทอดให้. ‪

#‎อ่ำผู้กำกับคนซื่อ‬ ‪#‎AumSkyExits‬ ‪#‎SkyExits‬ Go inter.