Friday, June 10, 2016

ถามกัปตันหน่องว่า " พร้อมมีแฟนหรือยัง? ถามใจตัวเองดู. " (กัปตันเงียบ... แต่ยิ้มหวาน... งานนี้มีเปิดหัวใจ. ♥) อ่ำเปิดเกมส์ลุก. !!! " ถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไร. แต่อยากให้หัวใจจดจำไว้. ผู้ชายคนนี้. รับแรงตบของกัปตันหน่องได้. ซ.พ.ด. ซึ่งพิสูจน์ได้. กัปตันหน่องลองตบดู. " 55555+ #AumSkyExits #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ.

ถามกัปตันหน่องว่า " พร้อมมีแฟนหรือยัง? ถามใจตัวเองดู. "  

(กัปตันเงียบ... แต่ยิ้มหวาน... งานนี้มีเปิดหัวใจ. ♥) อ่ำเปิดเกมส์ลุก. !!! 

 " ถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไร. แต่อยากให้หัวใจจดจำไว้. ผู้ชายคนนี้. รับแรงตบของกัปตันหน่องได้. ซ.พ.ด. 

ซึ่งพิสูจน์ได้. กัปตันหน่องลองตบดู. " 55555+

 #AumSkyExits #อ่ำผู้กำกับคนซื่อ.