Wednesday, May 29, 2013

รับน้องโหด.flv

บทบาทเครื่องแต่งกายในการแสดง และลักษณะเครื่องมือและคุณสมบัติ อุปกรณ์การตัดเย็บเครื่องแต่งกาย

บทบาทเครื่องแต่งกายในการแสดง

ความหมายของการออกแบบตกแต่งเครื่องแต่งกายในการแสดง
การออกแบบเครื่องแต่งกายเป็นการแสดงแบบตัวอย่างของเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดง
ซึ่งแบบตัวอย่างของเครื่องแต่งกายจะแตกต่างกันไปตามแนวคิด และความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบโดยปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของแนวคิดสร้างสรรค์ คือ ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมของผู้คนในแต่ละยุคสมัย ในแต่ละท้องถิ่น หรืออาจเป็นการออกแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแต่งกายซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในสมัยนั้นๆ หรือเคยได้รับความนิยมมาก่อนแล้วในอดีต

โดยเป็นการออกแบบที่อาศัยการวิเคราะห์ตีความ บทละคร ตัวละคร รวมทั้งยังต้องคำนึงถึงรูปแบบการแสดง รูปร่างของนักแสดง สถานที่ที่จะใช้แสดงและวัตถุประสงค์ในการนำเสนอการแสดงเป็นหลัก 
หน้าที่ของเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง 1

1.นำเสนอยุคสมัยของละครหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการแสดง เครื่องแต่งกายนำเสนอภาพรวมของความนิยมของผู้คนในแต่ละสมัย เครื่องแต่งกายในแต่ละยุคก็ต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะของตน ซึ่งสามารถบ่งบอกวิถีชีวิตและค่านิยมของผู้คนในสมัยนั้นๆ เครื่องแต่งกายที่ตัวละครสวมใส่จึงสามารถแสดงเวลาที่สถานการณ์ในละครนั้นเกิดขึ้นว่าเป็นยุคสมัยใด2. นำเสนอสถานที่ของละคร เครื่องแต่งกายแต่ละประเภทมีหน้าที่ต่างกัน เช่น เสื้อโค้ท เป็นเสื้อที่ใช้สวมใส่เมื่อต้องการออกนอกบ้านในฤดูหนาว หรือวันที่มีอากาศหนาว โดยเป็นเครื่องแต่งกายที่จำเป็นในประเทศที่มีอากาศหนาวอย่าง ทวีปยุโรป ดังนั้นเมื่อตัวละครสวมใส่เครื่องแต่งกายประเภทใด คนดูก็จะสามารถเข้าใจได้ว่ามีลักษณะอากาศเป็นอย่างไร และน่าจะตั้งอยู่ในภูมิภาคใด เป็นต้น 3.3.นำเสนอบุคลิกลักษณะของตัวละคร เครื่องแต่งกายแสดงออกซึ่งบุคลิกลักษณะนิสัยและรสนิยมของผู้สวมใส่4. นำเสนอสถานภาพของตัวละคร รูปแบบ ลักษณะ และรายละเอียดการตัดเย็บของเครื่องแต่งกายแสดงนำเสนอสถานภาพของตัวละคร ว่าตัวละครนั้นมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างไร เช่น ลักษณะการแต่งกายของชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นแรงงานในอดีตต่างมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความแตกต่างนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ศาสนา สังคมและเศรษฐกิจ
ลักษณะของการออกแบบเสื้อ 

การออกแบบเสื้อแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.

1.การออกแบบในโครงสร้างของเสื้อผ้า (Structure Design) คือ การกำหนดโครงสร้าง รูปทรงและเส้นกรอบนอก ชนิดตะเข็บ ชนิดกระเป๋า สีและเนื้อผ้าที่นำมาตัดเย็บ2. การออกแบบเพิ่มเติมภายนอกของโครงสร้าง (Decorative Design) การนำวัสดุอื่นมาตกแต่งเพิ่มเติม เพื่อสร้างรายละเอียดและลวดลายให้กับตัวเสื้อผ้า เช่น การติดลูกไม้ กระดุม โบ พู่ เป็นต้น การตกแต่งนี้นอกจะทำเพื่อเสริมให้ตัวเสื้อมีความโดดเด่นยิ่งขึ้นแล้ว ยังพิจารณาออกแบบให้สี ขนาด และพื้นผิวสัมผัสของวัสดุตกแต่งมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของเสื้อ
โดยในเนื้อหาของรายวิชานาฏยหัตถกรรม จะเน้นการออกแบบเพิ่มเติมภายนอกของโครงสร้างของเครื่องแต่งกายการแสดงเป็นหลัก

วิธีการตกแต่งเสื้อ การออกแบบตกแต่งเสื้อ

นอกจากจะช่วยให้เสื้อผ้ามีความสวยงาม น่าสนใจและดูโดดเด่นแปลกตาแล้ว ก็ยังช่วยปกปิดส่วนบกพร่องของร่างกาย และฝีมือการตัดเย็บที่ไม่ปราณีตได้ วิธีตกแต่งเสื้อ มี 3 วิธี คือ

1. ใช้เครื่องประดับเพิ่มเติมต่างหากจากตัวเสื้อ เช่น การติดเข็มกลัดดอกไม้ หรือ เข็มกลัดที่ทำจากโลหะหรือประดับด้วยเพชรพลอย

2. ทำส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นโครงสร้างของเสื้อให้น่าสนใจ การตกแต่งเสื้อวิธีนี้ เป็นการตกแต่งส่วนหนึ่งของแบบเสื้อ ไม่สามารถตัดหรือถอดออกได้ เช่น รูปแบบขอกปกเสื้อ กระเป๋าเสื้อ ตะเข็บ การตีเกล็ด เป็นต้น

3. ใช้วัสดุอื่นเพิ่มติดไปกับตัวเสื้อ การตกแต่งเสื้อด้วยวิธีนี้ แม้ไม่มีหรือขาดหายไป ก็จะไม่ทำให้แบบเสื้อเสียทรง เนื่องจากเป็นการเพิ่มรายละเอียดลงบนตัวเสื้อ เช่น การติดลูกไม้ ชายครุย โบ พู่ เป็นต้นหลักการออกแบบตกแต่งเสื้อ

1. การตกแต่งให้สัมพันธ์กับโครงสร้างของเสื้อเพื่อไม่ให้ดูรกรุงรัง

2. การตกแต่งให้สัมพันธ์กับลักษณะปลีกย่อยและผิวสัมผัสของผ้าตัวเสื้อ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืน

3. การตกแต่งอย่างมีเอกภาพทำให้ดูโดดเด่นและน่าสนใจกว่าการตกแต่งมากมาย หลายบริเวณ

4. การเลือกสีไม่ให้ดูขัดตา

5. ขนาดของวัสดุตกแต่งสัมพันธ์กับขนาดบริเวณที่จะตกแต่ง เพื่อให้เกิดความสวยงาม กลมกลืน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเสื้อ

From Link : http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0601407/Website/unit4_01.htm


รับสมัคร Costume Stylist ออกแบบเสื้อผ้า


สกายเอ็กซิทส์ ฟิล์ม โปรดักชั่นเฮ้าส์
เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย
ต้องการรับสมัคร เด็กรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเข้ามาร่วมทีมงาน ในหลายตำแหน่ง

Costume Stylist ออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักแสดง
On set Wardrobe ควบคุมเสื้อผ้านักแสดง ในกองถ่าย

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

Costume Stylist - On set Wardrobe  แผนกเสื้อผ้า แบกราวผ้าได้ รีดผ้าเป็น หา Reference นำเสนอต่อผู้กำกับ ขายงายในส่วนของ Costume ต่อลูกค้าร่วมกับผู้กำกับ จัดเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องประดับ สำหรับนักแสดง ดูแลการแต่งกายของนักแสดง เคลียร์บิลสำหรับเงินที่ Advance ไป อายุไม่เกิน 28 ปี ปริญญาตรี ออกแบบแฟชั่น หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ใช้ Photoshop Illustrator Internet ได้คล่อง Sketch รูปได้ (วาดเอง และ หรือ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์) มีความรู้ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า มีแหล่งการตัดเย็บที่มีคุณภาพและสามารถติดต่อประสานงานได้ มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ออกแบบเสื้อผ้าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสนใจส่งรายละเอียด การศึกษา งานกิจกรรม สิ่งที่คุณสนใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ

ทุกตำแหน่งโปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาด้วย
และส่งประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา [Super Resume]
ของท่านมาด้วย มากที่สุด เท่าที่ทางเราจะสามารถรู้จักตัวของคุณได้ อย่างรวดเร็ว
มาที่ personal.skyexits@gmail.com รับสมัครทาง E Mail เท่านั้น
รายละเอียดและผลงานของทางบริษัทที่


IG TAG : #skyexits

ต้องการงาน หางาน สมัครงาน รับสมัคร ตำแหน่งงานว่าง
จดหมายสมัครงาน งานพิเศษ งาน Part Time Freelance
รายละเอียดของใบประกาศรับสมัคร ตำแหน่งต่างๆที่

Tel 02-9336470-9