Monday, October 13, 2014

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาของ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ TAWAN ตะวัน ปลาหมึกกระทะร้อน เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความบันเทิง เป็นอย่างยิ่ง

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาของ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ TAWAN ตะวัน ปลาหมึกกระทะร้อน เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความบันเทิง เป็นอย่างยิ่ง บอย ปกรณ์ น่ารักมากๆ แสดงเก่งคอดๆ สุดยอด