Friday, May 16, 2008

16 TrueAF รวมตัวขับกล่อมเพลงประจำชาติ อะคาเดมี่ฯ

16/05/2008 13:40
16 TrueAF รวมตัวขับกล่อมเพลงประจำชาติ อะคาเดมี่ฯ
เป็นธรรมเนียมแต่ไหนแต่ไรมา ใครได้เป็นนักล่าฝันแห่งรายการ True Academy Fantasia จะร้องดี ร้องเด่น หรือเพิ่งเขย่าลูกคอเป็น ก็ต้องขึ้นไฟล์บังคับโชว์ร้องเพลงประจำชาติ "Academy Fantasia" อย่างแน่นอน สำหรับเหล่านักล่าฝันเฟรชชี่ซีซั่น 5 ก็เช่นกัน วันนี้ว้อยซ์เทรนเนอร์จึงแบ่งท่อนเพลงให้กับเด็กๆ แยกย้ายกันไปฝึกซ้อม ก่อนจะเรียกรวมตัวกันอีกครั้งในห้อง VOICE เพื่อซักซ้อมการร้องก่อนขึ้นเวทีจริง โดยครั้งนี้มีแนน V7 เปิดคนเปิดหัวเพลง ...บนทางเดิน แหงความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทาง...

Link: http://trueaf.truelife.com/af5/news_detail.aspx?news_id=243