Sunday, August 19, 2012

กฎ 2 ข้อ ของนักศึกษาแพทย์

 
กรุณาสนใจการสอนหน่อย..นักศึกษาทุกท่าน
 
 
กฎ 2 ข้อ ของนักศึกษาแพทย์ 
เข้าเรียนวิชากายวิภาควิทยาเป็นครั้งแรก กับศพจริงซึ่งเป็นร่างกายของชายผู้เสียชีวิตแล้ว
นักเรียนทุกคนล้อมรอบโต๊ะผ่าตัด ซึ่งมีร่างศพคลุมด้วยผ้าผืนสี
ขาว

ศาตราจารย์ได้เริ่มการสอนโดยกล่าวกับ
นักศึกษาแพทย์ศาตร์ทั้งหลายว่า ในวิชาแพทย์ศาสตร์
มีเพียง 2สิ่งสำคัญที่จะทำให้ท่านนั้น

มีคุณสมบัติเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพได้ คือ


ข้อแรก
... "มันเป็นความจำเป็นที่ท่านจะไม่ขยะแขยง" ศาต ราจารย์ได้เปิดผ้าคลุมขึ้นและยัดนิ้วเข้าไปในรูทวารหนักของศพ
แช่ไว้และเอานิ้วออกมา เขาดูดให้นักเรียนดู 
ศาตราจารย์กล่าวกับนักเรียนว่า
"เอ้า !
เร็ว นักศึกษาจงทำ!!" นักศึกษาแพทย์ต่างกลัวในเหตุการณ์ที่วิตถารเช่นนี้
แต่ภายหลังต่างก็หันมาผลัดกันยัดนิ้วของตนเข้าไปที่ทวารหนักของศพ  และนำมาดูดหลังจากเอานิ้วออกมา


ครั้นเสร็จสิ้นจนครบทุกคน,
ศาตราจารย์เพ่งไปที่นักเรียนแพทย์และกล่าวขึ้น...
คุณสมบัติของแพทย์ที่ดี...

ข้อที่สอง
.. คือ ต้องเป็นคนช่างสังเกต...เมื่อกี้อาจารย์เอานิ้วกลางยัดเข้าไป แต่อาจารย์ดูดที่นิ้วชี้
กรุณาสนใจการสอนหน่อย..นักศึกษาทุกท่าน !!"


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 7165 (20120524) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

www.eset.co.th