Saturday, May 10, 2008

ผมขอเพิ่มรูปถ่ายกับประวัติบางส่วนในรูปของงานนำเสนอ Powerpoint เพื่อให้ผมได้มีโอกาสนำเสนอตัวของผมให้บริษัทได้รู้จักมากขึ้น

ผมขอเพิ่มรูปถ่ายกับประวัติบางส่วนในรูปของงานนำเสนอ Powerpoint เพื่อให้ผมได้มีโอกาสนำเสนอตัวของผมให้บริษัทได้รู้จักมากขึ้น และรูปที่อยู่ใน Powerpoint สามารถนำเก็บแยกเป็นไฟล์ได้อีกด้วย ยังไงก็ขอให้เก็บ Profile ไว้พิจารณาและหวังอย่างยิ่งจะได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมงาน Sky Star Exits ครับ ขอแสดงความนับถือ