Saturday, May 10, 2008

เคยเต้นเชียร์ลีดเดอร์ ปอม ปอม มาก่อน

ปัจจุบันทำงาน เกี๋ยวกับด้านโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
งานอดิเรก ชอบ ฟังเพลง ซื้อเสื้อผ้า เล่นฟิตเนต

บุคลิก ชอบ คุย รักสนุก เข้ากับคนอื่นง่าย
เคยเต้นเชียร์ลีดเดอร์ ปอม ปอม มาก่อน
ความฝัน อยากทำงานเกี่ยวกับบันเทิง
คติ ความฝันของเราเป็นจริงได้ถ้าเราตั้งใจทำด้วยใจจริง