Wednesday, September 17, 2014

‪#‎เธอคือเทพชัดๆ‬ ‪#‎ภาพถ่ายระดับสุดยอด‬ ผู้หญิงธรรมดาทำงานไปวันๆ ถ่ายรูปไปด้วยตลอดชีวิต ตายจากไปเงียบๆ จนมีคนพบฟิลม์ทั้งหมด มหัศจรรย์!

‪#‎เธอคือเทพชัดๆ‬ ‪#‎ภาพถ่ายระดับสุดยอด‬

ผู้หญิงธรรมดาทำงานไปวันๆ ถ่ายรูปไปด้วยตลอดชีวิต

ตายจากไปเงียบๆ จนมีคนพบฟิลม์ทั้งหมด มหัศจรรย์!

http://www.vivianmaier.com