Tuesday, July 18, 2023

Nikon - Photographer

Monday, August 1, 2022

แพ็กซ์โลวิดเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เพิ่งกระจายมาถึงโรงพยาบาลเอกชนปลายเดือนกรกฎาคมนี้

แพ็กซ์โลวิดเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เพิ่งกระจายมาถึงโรงพยาบาลเอกชนปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ยาแพ็กซ์โลวิดสามารถลดความเสี่ยงการป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ลงได้ร้อยละ 88 เมื่อผู้ป่วยได้รับยาภายใน 5 วันนับตั้งแต่เริ่มมีอาการ คนที่เข้าข่ายการใช้แพ็กซ์โลวิดคือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วย มีประวัติการฉีดวัคซีนไม่ครบ หรือยังไม่ได้รับเลยแม้แต่เข็มเดียว แพ็กซ์โลวิดประกอบด้วยยา 2 ชนิด: เนอร์มาเทรลเวียร์ และริโทนาเวียร์ ขนาดยาที่แนะนําคือ เนอร์มาเทรลเวียร์ จํานวน 2 เม็ดร่วมกับริโทนาเวียร์ 1 เม็ด โดยรับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน สําหรับแต่ละโดส ให้รับประทานยาทั้งหมด 3 เม็ดพร้อมกัน คนที่เป็นโรคไตที่มีความรุนแรงปานกลาง ต้องลดขนาดแพ็กซ์โลวิดลง ก่อนให้ยาต้องตรวจสอบว่ามีการใช้ยาอื่นร่วมด้วยหรือไม่ ยาบางชนิดอาจเข้ากันไม่ได้กับแพ็กซ์โลวิด อาการข้างเคียงที่พบบ่อย คือการรับรสชาติเปลี่ยนไป ผู้ป่วยบ่นว่ามีรสขมและเป็นโลหะในปาก (metallic taste) บางรายมีท้องเสีย อาเจียน อาการจะดีขึ้นหลังหยุดยา 1 วัน ผู้ป่วยชายไทยอายุ 75 ปี เจ็บคอมาก มีไข้ ไอเล็กน้อย 1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจ ATK บวก เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไตเสื่อม เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีอัมพฤกษ์ด้านซ้าย แต่ดีขึ้นแล้ว ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนกา 2 เข็ม ตรวจร่างกายอุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซียส ฟังปอดปกติ เอกซเรย์ปอดปกติ การ ทำงานของไตลดลง BUN 27, Creatinine 1.91 กินยาลดไขมัน rosuvastatin วินิจฉัยเป็นโรคไวรัสโควิด-19 ได้เริ่มยาแพ็กซ์โลวิด ลดขนาดเนอร์มาเทรลเวียร์เหลือ 1 เม็ดร่วมกับริโทนาเวียร์ 1 เม็ด เพราะไตไม่ดี โดยให้รับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน หยุดยาลดไขมัน rosuvastatin ชั่วคราว เพราะยาริโทนาเวียร์จะไปเพิ่มระดับยาลดไขมัน rosuvastatin หลังกินยาแพ็กซ์โลวิดไข้ลง เจ็บคอน้อยลงใน 1 วัน แต่การรับรสอาหารเปลี่ยนไป มีรสขม กินอาหารไม่อร่อย กินยาแพ็กซ์โลวิดครบ 5 วัน อาการทั่วไปดีขึ้นมาก คนไข้ยอมรับผลข้างเคียงภาวะขมปากจากยาแพ็กซ์โลวิด เพราะยานี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่ายาทุกตัวที่มีขณะนี้

Wednesday, May 11, 2022

Wednesday, December 6, 2017

เรื่องนี้ มีแต่คนสวยๆ ทั้งนั่น เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาของ #SkyExits ในโฆษณา Smart Meal #AumSkyExits


เบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาของ #SkyExits


ในโฆษณา Smart Mealกำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " 


#AumSkyExits


Production House : Sky Exits


Film Director : Aum Sky Exits
สุดทุ่มเท. งานเนี๊ยบ. #SkyExits #AumSkyExits
.... ...